ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Το συμφωνητικό ανανεώθηκε στις 08/08/2016

   Η BNB Guesthouse (όπως ορίζεται παρακάτω ) παρέχει μια on-line πλατφόρμα και διάφορα εργαλεία, υπηρεσίες και λειτουργίες που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων, στη λίστα καταλυμάτων και στους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση των αγαθών αυτών (και τις  "Υπηρεσίες").

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω  www.bnbguesthouse.com καθώς επίσης και μέσω κινητών εφαρμογών (για κινητό τηλέφωνο, tablet και άλλες συσκευές ή διεπαφές) (συλλογικά, ή «Ιστοσελίδα»). Οι εργασίες της BNB Guesthouse στην Ευρώπη.

   Οι παρόντες όροι και  προϋποθέσεις , μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διέπουν τη σχέση μεταξύ BNB Guesthouse (εφεξής "οικοδεσπότης","BNB Guesthouse", "εμείς", "εμάς" ή "μας") και κάθε άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, για να προσφέρει ή να καταχωρήσει οποιαδήποτε ιδιότητα προς ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών καταλυμάτων, εκμισθωτές και διαχειριστές καταλυμάτων, η άλλων υπηρεσιών (εφεξής, "ιδιοκτήτης -ες" ή "εσείς", “εσάς” ή "σας").

- Οι καταχωρήσεις των περιγραφών να γίνετε στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα.  
- Κατάλυμα ορίζεται στα αγγλικά: Guesthouse, Hotel, Villa, Vip Villa, Luxury Villa, cottage, Apartment, Suites, Rooms to Let, Yacht, Cars.
 
   Η συμφωνία μεταξύ την BNB Guesthouse και εσάς, αποτελεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ BNB Guesthouse και τον ιδιοκτήτη του καταλύματος η άλλον υπηρεσιών, με τη χρήση ή πρόσβαση των τελευταίων στην ιστοσελίδα www.bnbguesthouse.com για πλατφόρμες ή συστήματα και την ιδιότητα του ιδιοκτήτη του ιστότοπου www.bnbguesthouse.com για την BNB Guesthouse ή άλλες ιστοσελίδες, με άλλες επωνυμίες της ίδιας διαχειρίστριας εταιρείας.

   Δηλώνετε ότι συμφωνείτε και παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτά υπόκεινται στον οικοδεσπότη του BNB Guesthouse και την Πολιτική Απορρήτου και ισχύουν για όλους τους ιδιοκτήτες Ξενώνων, βιλών, ξενοδοχείων, διαμερισμάτων και άλλα και όποιον άλλον την χρησιμοποιήσει για προβολή της ιδιοκτησίας του.
Αν δεν συμφωνείτε πλήρως με τον οικοδεσπότη BNB Guesthouse, δεν έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας.


1- Ο ιδιοκτήτης δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με τον Νόμο άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 ότι:  

1.1- Όλα τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή.

1.2- Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, καταλάβει και συμφωνεί με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

1.3- Όλα τα στοιχεία που θα αναρτήσει στην Ιστοσελίδα www.bnbguesthouse.com, φωτογραφίες, περιγραφές, τιμές, υπηρεσίες και ό,τι άλλο, που δεν αναγράφεται  στο συμφωνητικό αυτό, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι ο οικοδεσπότης δεν φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, παράληψη ή ψευδή δήλωση του ιδιοκτήτη.

1.4- Οι φωτογραφίες, που θα αναρτήσει ο ιδιοκτήτης, ανήκουν στον ιδιοκτήτη και είναι ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα και επιτρέπει στην BNB Guesthouse να τις προβάλει στις σελίδες του και αλλού ελεύθερα.  

1.5- Ο,τιδήποτε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα όπως, φωτογραφίες, περιγραφές, τιμές, υπηρεσίες και ό,τι άλλο δεν αναγράφεται στο συμφωνητικό, πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές υπηρεσίες που προσφέρει στο κατάλυμά του, ο ιδιοκτήτης.

1.6- Οποιοδήποτε παράπονο παρουσιαστεί από πελάτη κατά τη διαμονή του στο κατάλυμα του ιδιοκτήτη η από τις υπηρεσίες του, ή μετά την αποχώρησή του από το κατάλυμα η από τις υπηρεσίες του, ο ιδιοκτήτης καλείτε να το επιλύσει άμεσα με τον πελάτη.

1.7- Εάν ο Διαχειριστής είναι, μια εταιρεία, συνεταιρισμός ή υπάρχει άτομο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και συμφωνεί με τον οικοδεσπότη BNB Guesthouse, για λογαριασμό του εν λόγω ιδιοκτήτη, τον οποίο αντιπροσωπεύει, ή έχει την εξουσιοδότηση, ο Διαχειριστής δεσμεύει έναντι στον οικοδεσπότης BNB Guesthouse.

1.8- Η BNB Guesthouse δεν επιτρέπει σε κανέναν να εγγραφεί σε αυτό το Site, εκτός αν είναι σε θέση να συνάπτει συμβάσεις νομικά δεσμευτικές.

1.9- Η BNB Guesthouse μπορεί να αναθεωρήσει τους όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι ιδιοκτήτες η οι διαχειριστές θα πρέπει να επισκέπτονται αυτή τη σελίδα ανά τακτά διαστήματα, για να βλέπουν την πιο πρόσφατη αναθεώρηση των όρων, επειδή οι όροι είναι δεσμευτικοί για αυτούς.

1.10- Οι ιδιοκτήτες που παραβιάζουν τους όρους με την BNB Guesthouse, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία θα αφαιρούνται από την ιστοσελίδα, κατά την κρίση της BNB Guesthouse, πέρα από οποιαδήποτε άλλα δικαιωμάτα και ένδικα μέσα, που διαθέτει η BNB Guesthouse στο πλαίσιο αυτών ή με άλλο τρόπο διάθεση.

1.11- Σε περίπτωση παραβίαση οποιαδήποτε παράγραφο η ετήσια καταβολή δεν επιστρέφεται


2. Η ιστοσελίδα είναι μόνο ένας τόπος συνάντησης

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένας χώρος που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προσθέσουν ένα ή περισσότερα διαθέσιμα προς ενοικίαση καταλύματα (κάθε "Ιδιοκτησία") με διαφορετικές μορφές τιμολόγησης, για τους δυνητικούς ταξιδιώτες (και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην κράτηση) (ή κάθε μία, ένας "Ταξιδιώτης" και συλλογικά με τον ιδιοκτήτη "χρήστες"). Μπορούν επίσης να προσφέρουν online κρατήσεις ή άλλες υπηρεσίες που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνάπτουν συμβόλαια ενοικίασης ή άλλες συναλλαγές.

2.2 Η ιστοσελίδα παρέχει ένα χώρο για τους χρήστες, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και η BNB Guesthouse δεν είναι και δεν θα γίνει, διαμεσολαβητής σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των ταξιδιωτών και ιδιοκτήτη, και δεν μεσολαβεί μεταξύ των ταξιδιωτών και του ιδιοκτήτη σε περίπτωση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ τους. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η τοποθεσία διευκολύνει τη κράτηση ακινήτου ή τη χρήση άλλων εργαλείων, υπηρεσιών ή προϊόντων, η BNB Guesthouse δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, σε οποιαδήποτε εκμίσθωση ή άλλη συμφωνία μεταξύ ταξιδιωτών και του ιδιοκτήτη.

2.3 Η ευθύνη για τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς:
Οι ιδιοκτήτες και οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι και συμφωνούν να τηρούν, όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμοούς, που ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή την χρήση τους, από οποιοδήποτε εργαλείο, υπηρεσία ή προϊόν που προσφέρεται στην ιστοσελίδα και κάθε συναλλαγή που συνάπτουν είτε στον ιστότοπο ή σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οι ιδιοκτήτες συμφωνούν επίσης ότι είναι υπεύθυνοι να τηρούν όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για την εισαγωγή των καταλυμάτων τους και την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, όπως αυτές περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται, σε οποιονδήποτε και σε όλους τους νόμους, κανόνες, κανονισμούς ή άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με: φόρους, πιστωτικές κάρτες, την ασφάλεια των δεδομένων, των δεδομένων της ιδιωτικής ζωής, τις άδειες, το σχεδιασμό ή την απαίτηση άδειας, ή τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών, την τήρηση υγιεινής και την ασφάλεια καθώς και τη συμμόρφωση προς όλους τους νόμους, για τη στέγαση ή την εκμίσθωση ιδιοκτησίας.
Πρέπει να γνωρίζετε ακόμα ότι, η BNB Guesthouse δεν θα είναι διάδικος, σε οποιαδήποτε ενοικίαση συναλλαγής και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, για νομική ή κανονιστική συμμόρφωση, που αφορά τη εκμίσθωση κάθε ακινήτου, που αναγράφεται την ιστοσελίδα, μπορεί δε ,να υπάρξουν περιπτώσεις όπου είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι από το νόμο ( καθορίζεται κατά την κρίση μας) να παρέχουμε  πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε καταχώρηση, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τους κυβερνητικούς ή ρυθμιστικούς φορείς, σε σχέση με τις έρευνες, την άσκηση προσφυγής ή τη διοικητική διαδικασία και εμείς, μπορούμε να επιλέξουμε να συμμορφωθούμε ή να αγνοήσουμε τέτοια υποχρέωση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι ιδιοκτήτες που δέχονται πιστωτικές κάρτες, τραπεζικές ή άλλες πληροφορίες πληρωμής από ταξιδιώτες, συμφωνούν να διαχειριστούν σωστά και να διαφυλάξουν όλες αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, την εφαρμογή σύνδεσης κάρτας ή τους κανόνες λειτουργίας του δικτύου, ή τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές ή και τα δεδομένα πολιτικής ασφάλειας της BNB Guesthouse και περαιτέρω. Συμφωνούν και αποδέχονται  να συλλέγουν μόνο και να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες πληρωμής, σε σχέση με την εξουσιοδοτημένη κράτηση ταξιδιωτών και για κανένα άλλο σκοπό.


3. Κατάλογος καταλυμάτων

3.1 Οι ιδιοκτήτες συμφωνούν με την BNB Guesthouse να τοποθετήσουν προς προβολή στην ιστοσελίδα την επιχείρηση τους μέσω: ετήσια συνδρομή ("Annual Subscription Καταχώρηση").

3.2 Με τη δημιουργία μίας αγγελίας και την υποβολή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιδιοκτήτου, ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να λαμβάνει μηνύματα από την BNB Guesthouse σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

3.3 Δικαιώματα καταχώρησης  ιδιοκτήτου

3.3.1 Για να δημιουργήσουν έναν κατάλογο, οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα 3 (και τυχόν άλλες απαιτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί στον ιδιοκτήτη από την BNB Guesthouse από καιρό σε καιρό).

3.3.2 Πληρωμές στην BNB Guesthouse μπορεί να γίνει με απευθείας χρέωση, τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής εγκριθεί εκ των προτέρων από BNB Guesthouse. Η περίοδος πριν από την κοινοποίηση για οποιαδήποτε άμεση χρέωση πληρωμών SEPA έχει μειωθεί σε μία (1) ημέρα. Όλες οι τραπεζικές και λοιπές αμοιβές που αφορούν την πληρωμή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

3.3.3 Η BNB Guesthouse διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την τοποθέτηση ενός ακινήτου η επιχείρηση, το οποίο, κατά την κρίση BNB Guesthouse , θεωρείται ικανή να παραβιάσει ή να σχετίζεται με την παράβαση της οποιαδήποτε διάταξη του BNB Guesthouse.

3.3.4 Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται να παρέχει μόνο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες για κάθε ακίνητο η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής, τα ποσοστά, τους φόρους και την πολιτική ακύρωσης), και δεν επιβάλλει διαφορετικές πληροφορίες στους ταξιδιώτες από εκείνες που ορίζονται στον κατάλογο. Η μη συμμόρφωσή του, στις υποχρεώσεις που ορίζονται παραπάνω και έχει αποδεκτεί, μπορεί να τον οδηγήσει, από τον διαχειριστή της BNB Guesthouse , σε μόνιμο αποκλεισμό από την χρήση της ιστοσελίδας και από οποιαδήποτε άλλη , από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες μας.

4. Ανανέωση συνεργασίας.

4.1 Ο ιδιοκτήτης κάθε καταλύματος συμφωνεί δίχως την υπογραφή νέου συμφωνητικού, την αυτόματη ανανέωση της παρουσίασης του καταλύματος του και πως από την 01-01-2017 θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην BNB Guesthouse το ποσό των 50 Ευρώ. έως ότου να υπογραφεί μεταξύ του ιδιοκτήτης και την BNB Guesthouse νέο συμφωνητικό.

4.2 Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί με την παραπάνω παράγραφο έχει τη υποχρεώσει να ενημερώσει την BNB Guesthouse με ηλεκτρονική αλληλογραφία email.

4.3 Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρεώσει να ενημερώσει ότι, επιθυμεί την συνεργασία με την BNB Guesthouse.